De therapie is gebaseerd op het uitgangspunt dat ieder mens in staat is zichzelf te helen. De helende kracht is in iedereen aanwezig, maar niet iedereen heeft geleerd deze te gebruiken. De verschillende therapiemethoden die ik hanteer, maken altijd gebruik van deze kracht en zullen jou leren deze helende kracht zelf ook aan te wenden.

Mijn visie

Doelstelling

Mijn visie

De   therapie   is   gebaseerd   op   het   uitgangspunt   dat   ieder   mens   in   staat   is   zichzelf   te   helen. De   helende   kracht   is   in   iedereen   aanwezig,   maar   niet   iedereen   heeft   geleerd   deze   te gebruiken.   De   verschillende   therapiemethoden   die   ik   hanteer   maken   altijd   gebruik   van deze kracht en zullen jou leren deze helende kracht zelf ook aan te wenden.

Doelstelling

Mijn visie

De   therapie   is   gebaseerd   op   het   uitgangspunt dat   ieder   mens   in   staat   is   zichzelf   te   helen.   De helende   kracht   is   in   iedereen   aanwezig,   maar niet   iedereen   heeft   geleerd   deze   te   gebruiken. De     verschillende     therapiemethoden     die     ik hanteer   maken   altijd   gebruik   van   deze   kracht en   zullen   jou   leren   deze   helende   kracht   zelf   ook aan te wenden.

Doelstelling

© 2015-2018 - Erna van der Werff
Nederlands
© 2015-2018 - Erna van der Werff
Nederlands